Marble as a table top? Is it practical?


NL

We all know marble, the most attractive natural stone because of the beautiful, visible veins, details and color variations. And while we often find marble in modern homes, it is rarely as a table.

A marble table becomes the eye-catcher of the room. But can marble be used as a table top?  Marble is a form of limestone and is naturally more vulnerable to acid than, for example, deep rocks or sandstones, such as granite and quartzite.

Havani - Marcello Table

Time does not stand still in Wortegem ‐ Petegem
Processing marble into a table top is a craft that requires generations of knowledge. The combination of modern techniques such as the very soft Feel-me texture “Poco Vecchio” finish, combined with nanotechnology, happens at the HAVANI furniture company in the East-Flemish Wortegem-Petegem. They supply luxurious design tables made from the hardest and most useful rocks, suitable for daily use as a design table, desk or conference table. By choosing very hard marble with less porosity and focusing on mainly white and beige colors, acid stains or scratches will not easily become visible and thus will not disturb users. Polished marbles as well as dark marbles are advised against by Frédéric Haven, founder of HAVANI to be used as table tops.

“We do not recommend polished finishes on marble table tops because the
polished layer fades and the product to protect the stone
cannot penetrate the pores sufficiently. Also Marble already naturally shines and over time gets more "satin" due to the patina effect. Dark marbles have a color which is lighter below the surface making scratches more noticeable. And acid makes lighter colored stains. Polished and dark limestones are good to look at but not to work up or consume daily ”

Nanotechnologiy
Recently implemented nanotechnology in products are designed to better protect marble against discolouration due to exposure to acids. Products used to be water and grease resistant in the past, but now nanoparticles are much smaller and penetrate deeper into the pores and in larger quantities, providing higher stain resistance while still retaining the feel of a natural product. Without impregnation, dull, yellow, orange and pink stains will still be seen as before, but on HAVANI's selection of impregnated and uniquely finished marble table tops, tests were carried out in Wortegem-Petegem, including mayonnaise, lemon and red wine, and as long as the acids are not left on the marble for too long, you will not get dull stains and certainly no colored stains.


Why not apply a transparent protective layer on top of the marble?
There are furniture brands that apply a protective layer on top of the marble top, but these layers are often even more sensitive to scratches than the marble itself and liquids, fats and acids still can penetrate, which immediately leads to stains because one cannot combine both methods. An impregnated stone that repels liquid and fat can no longer be adhered to.

One loses the feeling of a natural product and the advantage of the satin gloss patina in the long term. A well-finished and protected marble, only gets better with time. In practice, we do not see transparent plastic covers over leather salons or plastic foils on top of a floor


Marmer als tafelblad. Kan dat?


EN

We kennen allemaal marmer, de aantrekkelijkste natuursteen door de prachtig zichtbare aders, details en kleurvariaties. En hoewel we marmer in moderne woningen vaak terugvinden, is dit zelden in de tafel.

Een marmeren tafel draait de rollen om en wordt de eyecatcher van de kamer. Dat leidt ons tot de vraag of marmer überhaupt wel als tafelblad bruikbaar is. Marmer is een vorm van kalksteen en van nature kwetsbaarder voor aantasting door zuren dan bijvoorbeeld dieptegesteentes of zandstenen, zoals graniet en kwartsiet.

Havani - Marcello Table

De tijd staat ook in Wortegem‐Petegem niet stil
Het verwerken van marmer tot een tafelblad is een ambacht waar generaties kennis in zit. De combinatie met moderne technieken zoals de zeer zachte Feel-me textuur “Poco Vecchio” afwerking, geïmpregneerd met nanotechnologie, gebeurt bij meubelmerk HAVANI in het Oost‐Vlaamse Wortegem‐Petegem. Ze leveren luxueuze design tafels gemaakt uit de hardste en meest bruikbare gesteenten, geschikt voor dagelijks gebruik als design tafel, bureau of vergadertafel. Door een keuze van heel harde marmers met minder porositeit en zich te richten op vooral witte en beige kleuren, zal een zuuraantasting of kras, niet gauw zichtbaar worden en dus gebruikers niet storen. Gepolijste marmers evenals donkere marmers, raadt Frédéric Haven, oprichter van HAVANI, voor tafelbladen af.

“We raden gepolijste afwerkingen af op marmeren tafelbladen, omdat de
gepolijste laag vervaagt en het product om de steen te impregneren die
het moet beschermen, de poriën niet voldoende kan binnendringen. Ook
glanst marmer van nature reeds en krijgt na verloop van tijd meer ‘satijnglans’
vanwege het patina effect. Voor donkere marmers geldt dan weer dat wanneer we in
de steen zagen, het kleur van de massa van de steen veel lichter is dan het oppervlak,
waardoor een kras onmiddellijk opvalt en een zuuraantasting transformeert in een veel
lichtere kleur dan het tafelblad.
Gepolijste en donkere kalkstenen zijn goed om naar te kijken
maar niet om dagelijks op te werken of aan te consumeren”

Nanotechnologie
Recent geïmplementeerde nanotechnologie in impregnatieproducten / impregneerproducten beschermt marmer beter dan vroeger tegen verkleuring door blootstelling aan zuren. Producten waren in het verleden al water‐ en vetafstotend maar nu zijn nanodeeltjes veel kleiner en komen ze dieper in de poriën terecht en in grotere hoeveelheden, wat een hogere vlekbestendigheid biedt maar toch de feeling van een natuurlijk product behoudt. Zonder het impregneren, krijgt men nog steeds doffe, gele, oranje en roze vlekken zoals vroeger maar op HAVANI’s selectie van geïmpregneerde- en uniek afgewerkte marmeren tafelbladen, werden testen uitgevoerd in Wortegem-Petegem met o.a. mayonaise, citroen en rode wijn en zolang men enkel de zuren niet te lang laat liggen op de marmer, krijgt men geen doffe vlekken en al zeker geen gekleurde vlekken.


Waarom geen transparante beschermlaag aanbrengen bovenop de marmer?
Er zijn meubelmerken die een beschermlaag bovenop het marmeren blad aanbrengen maar deze lagen zijn vaak nog krasgevoeliger dan de marmer zelf en wanneer er een beschadiging aan de laag zou worden aangebracht, bijvoorbeeld door een gebruiker met zijn bestek, dat vloeistoffen, vetten en zuren alsnog de steen kunnen indringen wat onmiddellijk tot storende vlekken leidt want men kan niet beide methodes combineren. Een geïmpregneerde steen die vloeistof en vet afstoot, kan men namelijk geen extra laag meer aan vasthechten.

Men verliest de feeling van een natuurlijk product en het voordeel van de satijnglanzende patina op termijn. Een goed afgewerkte- en beschermde marmer, wordt enkel maar mooier met de tijd. We zien in de praktijk toch ook geen transparante plastiek covers over lederen salons of plastiek folies bovenop een parket